• Azerbaijanaz-AZ
  • Russian
  • English (UK)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

14 февраля 2019 года Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики вручило Национальной академии авиации «Сертификат соответствия учебной организации по подготовке и экспертизе технического обслуживания».

-     Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi, Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi, Hava daşımalarına nəzarət sektoru, baş məsləhətçi

    

Müsahibədə inzibati vəzifədə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində qulluq keçən və ixtisas dərəcəsinə malik olan dövlət qulluqçuları iştirak edə bilər.

Müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

-  ərizə;

-  əmək kitabçasının surəti;

-  ali təhsil haqqında diplomun surəti (xarici dövlətlərin ali təhsil müəssisələrində təhsil almış şəxslərin ali təhsil haqqında sənədinin və həmin sənədin qanunvericiliyə uyğun olaraq təsdiq edilməsi haqqında müvafiq şəhadətnamənin surəti ilə birlikdə) və ya müvafiq ixtisas üzrə yenidənhazırlanma keçmə haqqında müvafiq sənədin surəti (ali təhsil haqqında diplomun surəti ilə birlikdə)

-   kadr uçotunun şəxsi vərəqəsinin surəti (bütün bölmələr üzrə məlumatlar tam olmalı və hazırkı dövrü əks etdirməlidir);

-  bir ədəd ağ rəngli fotoşəkil (4x6);

-  son bir ildə intizam tənbehi tədbirinin tətbiq edilməməsi barədə arayış.

  

Müsahibədə iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu 22 yanvar 2019-cu il tarixdən 5 fevral 2019-cu il tarixdə saat 1800-dək aparılacaq. Ərizələr şəxsən (bazar ertəsi - cümə günləri saat 0900-dan 1300-dək və 1400-dan 1800-dək), yaxud poçt vasitəsilə təqdim edilə bilər.

Müsahibə zamanı müsahibədə iştirak edən dövlət qulluqçusunun bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı, ümumi dünyagörüşü, barəsində müsahibə elan edilən vəzifə üçün zəruri olan şəxsi keyfiyyətləri yoxlanılmaqla müvafiq vəzifəyə uyğunluğu müəyyən edilir. Müsahibədə ixtisas dərəcəsi, müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçirilməsi və ixtisasın artırılması da nəzərə alınır.

Müsahibədə barəsində müsahibə elan edilən vəzifənin təsnifatından ən çoxu iki təsnifat aşağı inzibati vəzifələrdə qulluq keçən dövlət qulluqçuları iştirak edə bilərlər.

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları bir il ərzində müsahibəyə buraxılmırlar. Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir.

Müsahibəyə dair ətraflı məlumat almaq üçün namizədlər Nazirliyin İnsan resurslarının idarəedilməsi və dövlət qulluğu şöbəsinə müraciət edə bilər.

Telefon: 497 26 00 (daxili: 52-39)

 

Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin 2019-cu il 25 yanvar tarixli 3 nömrəli Əmri ilə“Mülki pilotsuz uçan aparatların qeydiyyatı və uçuşlarına icazəyə dair Müvəqqəti Prosedur”təsdiq edilərək “Qanunvericilik və Qaydalar” bölməsinin “Qaydalar” xanasında yerləşdirilib. Həmçinin “Mülki pilotsuz uçan aparatların (PUA) dövriyyəsinə xüsusi icazənin alınmasına dair təqdim olunmalı sənəd və məlumatların siyahısı” həmin xanada əks etdirilib.

 

 

“Qanunvericilik və Qaydalar” bölməsinin “Qaydalar” xanasına   keç

В 2018 году на семинарах и курсах повышения квалификации, организованных международными организациями гражданской авиации, сотрудниками Государственного Агентства Гражданской Авиации при Министерстве Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики было получено 32 сертификата, а работниками Государственной Инспекции по Безопасности Полетов в Гражданской Авиации – 66 сертификатов.

В бюллетене Европейского/ Североатлантического Бюро Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО) большое внимание уделяется развитию гражданской авиации Азербайджанской Республики и отраслевым проектам, которые были реализованы региональным офисом ИКАО совместно с Государственным Агентством Гражданской Авиации за последние годы. Проект технической помощи осуществлялся в рамках программы ИКАО «Ни одна страна не останется без внимания».

Полный текст бюллетеня можно скачать по ссылке здесь.

EURNAT NEWS Vol4 Nov 2018 (pdf)

На 39-й Сессии Ассамблеи (октябрь 2016 года) Международной организации гражданской авиации (ИКАО) было принято решение об увеличении численного состава Совета (с тридцати шести до сорока) и увеличение численностиАэронавигационной комиссии (с девятнадцати до двадцати одного). В этой связи в Азербайджанской Республике были утверждены два Протокола, изменяющие Конвенцию о международной гражданской авиации (Статья «50(а)» и «56»).

Вышеупомянутые «Протокол, касающийся изменения Конвенции о Международной Гражданской Авиации (статьи 50 (а))» и «Протокол, касающийся изменения Конвенции о Международной Гражданской Авиации (Статьи 56)», подписанные в Монреале 6 октября 2016 года, были утверждены Законом Азербайджанской Республики от 12 октября 2018 года за номером № 1279-VQ.

ИКАО является специализированным учреждением ООН, созданным для определения стандартов и правил, необходимых для обеспечения безопасного и устойчивого развития международной гражданской авиации и защиты окружающей среды. Высшими органами ИКАО является Ассамблея (собирается не реже одного раз в три года) и Совет, представленный 36 государствами, избираемыми на Сессии Ассамблеи.

Делегация Государственного Агентства Гражданской Авиации (ГАГА) во главе с директором Арифом Мамедовым 4-6 декабря 2018 года приняла участие в 11-ом Форуме государств-членов Европейской Конференции Гражданской Авиации (ECAC), а также 151-ом совещании Генеральных директоров гражданской авиации ЕСАС.

В ходе Форума, проходившего в штаб-квартире ECAC в Париже, были обсуждены тенденции в развитии международной гражданской авиации, проблемы, возникающие в процессе обеспечения роста перевозок, и предложены потенциальные способы для решения этих проблем. Важной проблемой отмечена подготовка достаточного количества квалифицированных кадров в свете увеличения воздушных перевозок в мире.

4-5 декабря 2018 года в Баку прошло первое совещание Европейской рабочей группы по охране окружающей среды (ICAO EUR ENV PT) Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Рабочая группа была учреждена на совместном совещании 16-18 мая 2018 года Европейской Координационной группы аэронавигационного планирования (EANPG COG) и Европейской региональной координационной группы (RCOG) в Парижском Бюро ИКАО.

19 – 20 июля 2018г. в Баку прошли переговоры между делегациями Государственного Агентства Гражданской Авиации (ГАГА) при Министерстве Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики и Генеральным Директоратом Гражданской Авиации Турецкой Республики. Переговоры прошли по инициативе обеих сторон. Основным вопросом между делегациями являлся вопрос либерализации воздушного сообщения между двумя братскими странами.

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 204 от 11 июня 2018 года Ариф Мамедов назначен Директором Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

Partner Websites