• Azerbaijanaz-AZ
  • Russian
  • English (UK)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

17 августа 2020 года состоялось вручение государственных наград и почетных званий работникам гражданской авиации.

Выступившие на мероприятии Директор Государственного Агентства Гражданской Авиации Ариф Мамедов и Президент ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» Джахангир Аскеров зачитали Распоряжения Президента Азербайджанской Республики, поздравили награждаемых специалистов, вручили им награды и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

В условиях строгих карантинных мероприятий, создающих большие трудности для деятельности предприятий гражданской авиации, глава государства уделяет особое внимание и заботу работникам нашей сферы.

Отметим, что 02 июня 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующие Распоряжения о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий работникам за плодотворную деятельность в области гражданской авиации Азербайджанской Республики.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 17 апреля 2020 года директор Государственного Агентства Гражданской Авиации при Министерстве Транспорта, Связи и Высоких Технологий Ариф Ахмед оглы Мамедов награжден орденом «Шохрат» за особые заслуги в развитии гражданской авиации в Азербайджанской Республике.

Коллективы Государственного Агентства Гражданской Авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Государственной Инспекции по безопасности полетов в гражданской авиации поддержали инициативу руководства и откликнулись на призыв Президента Азербайджанской Республики по оказанию финансовой поддержки мерам, реализуемым в Азербайджанской Республике по борьбе с распространением мировой пандемии.
Все работники Агентства и Государственной Инспекции перечислили денежные средства из квартальной премии в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики.
Как сообщалось ранее, руководящий состав Государственного Агентства Гражданской Авиации и Государственной Инспекции по безопасности полетов в гражданской авиации перечислили в фонд средства из своей заработной платы.

Государственное Агентство Гражданской Авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Государственная Инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации откликнулись на призыв Президента Азербайджанской Республики.

Для оказания финансовой поддержки мерам, реализуемым по борьбе с распространением мировой пандемии в Азербайджанской Республике в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом COVID-19, созданный соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, перечислены денежные средства из заработанной платы руководящего состава Агентства и Инспекции.

19 mart 2020-ci il, Bakı – Koronavirus (COVİD-19) xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə bir çox dövlətlər arasında gediş-gəliş müvəqqəti olaraq dayandırıldığından Azərbaycan milli aviadaşıyıcı-AZAL vətəndaşlarımızın ölkəyə qayıdışını təmin etmək üçün müntəzəm çarter reyslərini həyata keçirməkdə davam edir.

Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) bu günədək İstanbul, Ankara, Antalya, Moskva, Sankt-Peterburq, Roma və Budapeşt kimi şəhərlərə 12 çarter reysi həyata keçirərək 1743 Azərbaycan vətəndaşının geri qayıtmasını təmin edib.

Azərbaycan hökumətinin tapşırığına uyğun olaraq vətəndaşlarımızın Azərbaycana qaytarılması istiqamətində bütün zəruri tədbirlər görülməkdədir. Azərbaycan Hava Yollarının ekipaj üzvləri, aviakassa əməkdaşları daxil olmaqla bütün heyəti gücləndirilmiş iş rejimində çalışmaqda davam edir.

Dünyanın əksər dövlətlərinin üzləşdiyi hazırkı fövqəladə vəziyyətdə vətəndaşlarımızı bir daha təmkinli və anlayışlı olmağa çağırırıq. Bildiririk ki, ölkə daxilində COVİD-19 virusunun geniş yayılmasının qarşısının alınması üçün xüsusi rejimdə tədbirlər həyata keçirilir. Ölkəmizə qayıdan hər bir şəxs həkim müayinəsindən keçir, zərurət olduqda karantinə yerləşdirilir. Bu səbəbdən, vətəndaşların ölkəyə geri qaytarılma tarixi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanındakı Operativ Qərargahın hazırlıq işləri ilə uyğunlaşdırılaraq müəyyən edilir. Belə ki, vətəndaşlarımızı xaricdən gətirən çarter reyslərinin qrafiki xüsusi rejimli xəstəxanaların və karantin yerlərinin hazırlığına, xaricdən qayıdan şəxslərin testlərdən keçirilməsi, karantinə göndərilən şəxslərin logistikası və digər detallar üzrə hazırlıqlara uyğun həyata keçirilir. Uçuşlar zamanı birinci növbədə Azərbaycana geri dönüş bileti olan vətəndaşlarımızın, yaşlı, azyaşlı uşağı olan və xəstəliyi ilə əlaqədar xaricdə olan şəxslərin qayıdışına üstünlük verilir.

Xaricdə olan digər vətəndaşlarımızdan Azərbaycan Respublikasının həmin ölkələrdəki səfirlik və konsulluqlarında qeydiyyatdan keçmələri və geri dönüşləri üçün müəyyən olunan qrafiklərə ciddi əməl etmələri, bütün dünyanın uçuş sistemində yaranan fövqəladə vəziyyətdə nizam-intizam və vətəndaş məsuliyyəti nümayiş etdirmələri, ajiotaj və təxribat hallarına yol verməmələri tələb olunur.

Bir daha bildiririk ki, vətəndaşlarımızın Azərbaycana qaytarılması üçün çarter reyslərinin davamlılığı təmin ediləcəkdir.

18 февраля 2020 года в Государственном Агентстве Гражданской Авиации при Министерстве Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики состоялось церемония принятия присяги сотрудниками, недавно принятыми на государственную службу в Агентство.

Принятые на работу в торжественной форме приняли присягу перед Государственным флагом Азербайджанской Республики на Конституции Азербайджанской Республики.

Выступивший на церемонии Директор Агентства Ариф Мамедов отметил, что благодаря кадровой политике руководства Азербайджанской Республики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и ныне успешно продолжаемой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, удалось сформировать коллектив грамотных специалистов, работающих на благо гражданской авиации республики.

Выступившая от имени принявших присягу сотрудников Нурида Танрывердели заверила присутствующих в том, что они всегда будут высоко и с честью нести звание государственного служащего.

Ариф Мамедов, подведя итоги церемонии, поздравил сотрудников, принятых на службу в Агентство и выразил уверенность в выполнении задач, стоящих перед Агентством в обеспечении безопасного и эффективного функционирования воздушного транспорта Азербайджанской Республики.

24 января 2020 года состоялась встреча между Директором Государственного Агентства Гражданской Авиации Министерства Транспорта, Связи и Высоких технологий Азербайджанской Республики Арифом Мамедовым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике Джеймсом Шарпом (James Sharp). Встреча прошла по просьбе британской стороны, направленной по дипломатическим каналам через Министерство Иностранных Дел Азербайджанской Республики.

В ходе беседы, по просьбе другой стороны, Директором были представлены разъяснения по вопросу применения режима коммерческих свобод воздуха, объявленных ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары». Также был обсужден вопрос дальнейшего выполнения регулярных полетов между странами после выхода Великобритании из Европейского Союза. Азербайджанская сторона проинформировала британскую сторону о том, что полеты, как и прежде, будут выполняться в соответствии с «Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о воздушном сообщении», подписанным 23 февраля 1994 года.

Ариф Мамедов отметил особое внимание к деятельности и развитию воздушного транспорта, которое уделяет Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Директор Агентства также проинформировал о последних достижениях гражданской авиации Азербайджанской Республики и о планах по её дальнейшей модернизации.

Со своей стороны, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике Джеймс Шарп, выразив благодарность за встречу в Агентстве, особо отметил вопрос согласования проекта Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о Едином авиационном пространстве. В этой связи британская сторона была ознакомлена с позицией Агентства по данному вопросу.

16 января 2020 года в Государственном Агентстве Гражданской Авиации при Министерстве Транспорта, Связи высоких технологий Азербайджанской Республики состоялась встреча с Первым секретарем Экономической секции Посольства Соединенных Штатов Америки в Азербайджанской Республике Питер Кауфманом. Встреча прошла по просьбе американской стороны, направленной по дипломатическим каналам через Министерство Иностранных Дел Азербайджанской Республики.

Господин Кауфман во время встречи передал отчет об оценочной миссии Администрации транспортной безопасности США в области авиационной безопасности, проведенной в августе 2019 года в Международном Аэропорту Гейдар Алиев. Также, по просьбе американской стороны, были представлены разъяснения по вопросу применения режима коммерческих свобод воздуха, объявленных ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары».

С азербайджанской стороны, на встрече принимали участие Начальник отдела международных связей Агентства С.Багиров и Заместитель Председателя Правления Государственной Инспекции по безопасности полетов в гражданской авиации Р.Мамедов, с американской стороны – Ю.Абасов, советник по экономическим вопросам Посольства США в Азербайджанской Республике.

В 2019 году на семинарах и курсах повышения квалификации, организованных международными организациями гражданской авиации, сотрудниками Государственного Агентства Гражданской Авиации при Министерстве Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики было получено 23 сертификата, а работниками Государственной Инспекции по Безопасности Полетов в Гражданской Авиации – 39 сертификатов.

Повышение квалификации сотрудников было проведено в области безопасности полетов, авиационной безопасности, аэронавигации, сертификации, международного авиационного права, перевозок опасных грузов воздушным транспортом, а также в финансовой сфере.

  7 декабря 2019 года Международная Организация Гражданской Авиации (ИКАО) отмечает 75-летний юбилей подписания «Конвенции о международной гражданской авиации» (Чикагской Конвенции) и основания ИКАО.

Страница 1 из 15

Partner Websites