• Azerbaijanaz-AZ
  • Russian
  • English (UK)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ

DÖVLƏT MÜLKİ AVİASİYA AGENTLİYİ

11 Yanvar

Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi və Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyi işçilərinin ixtisaslarının artırılması

2018-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin əməkdaşları beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatları və iqtisadi yönümlü idarəetmə institutları tərəfindən təşkil edilmiş seminarlarda və ixtisasartırma kurslarında 32 sertifikat, “Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyi” publik hüquqi şəxsin əməkdaşları isə 66 sertifikat  əldə ediblər.

Əməkdaşların ixtisaslarının artırılması uçuşların təhlükəsizliyi və aviasiya təhlükəsizliyi, sertifikatlaşdırma, aeronaviqasiya, beynəlxalq aviasiya hüququ, təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması və maliyyə sahələrində keçirilib.

Partner Websites