• Azerbaijanaz-AZ
  • Russian
  • English (UK)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ

DÖVLƏT MÜLKİ AVİASİYA AGENTLİYİ

27 Dekabr

ICAO-nun Avropa/Şimali Atlantika Bürosunun növbəti informasiya bülleteni (“ICAO EURNAT Newsletter”) işıq üzü görüb.

Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) Avropa/Şimali Atlantika regional Bürosunun bülletenində Azərbaycan Respublikası mülki aviasiyasının inkişafına, həmçinin ICAO-nun regional ofisinin Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi ilə birlikdə son illərdə həyata keçirdiyi sahəvi layihələrə xüsusi diqqət yetirilib. Texniki yardım layihəsi ICAO-nun “Heç bir dövlət diqqətdən kənarda qalmayacaq” proqramı çərçivəsində icra olunub.

Bülletenin tam mətnini aşağıdakı link üzrə yükləmək mümkündür.

EURNAT NEWS Vol4 Nov 2018 (pdf)

Partner Websites