• Azerbaijanaz-AZ
  • Russian
  • English (UK)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ

DÖVLƏT MÜLKİ AVİASİYA AGENTLİYİ

19 Dekabr

Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Konvensiyanın 50 a) və 56-cı maddələrində dəyişikliklərə dair Protokollar təsdiq edilib

Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (ICAO) Assambleyasının 39-cu Sessiyasında (2016-cı ilin oktyabr ayı) Şuranın tərkibinin otuz altı üzvdən qırxadək, həmçinin Aeronaviqasiya komissiyasının tərkibinin on doqquz üzvdən iyirmi birədək artırılması barədə qərar qəbul edilib. Вununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Konvensiyanı (Maddə “50(a) və “56”) dəyişdirən iki Protokol təsdiq edilib.

2016-cı ilin 6 oktybar tarixində Monrealda imzalanmış “Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Konvensiyanın 50 a) maddəsində dəyişikliyə dair Protokol” və “Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Konvensiyanın 56-cı maddəsində dəyişikliyə dair Protokol” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 oktyabr tarixli 1279-VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq olunub.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşmış orqanı olan ICAO beynəlxalq mülki aviasiyanın təhlükəsiz və nizamlı inkişafının təmin olunması, həmçinin ətraf mühitin qorunması üçün zəruri olan standart və qaydalarınmüəyyən olunması məqsədi itəsis edilib. ICAO-nun ali orqanları Assambleya (üç ildə ən azı bir dəfə toplanır) və Assambleyanın Sessiyasında seçilən 36 dövlətlə təmsil olunan Şuradır.

Partner Websites