• Azerbaijanaz-AZ
  • Russian
  • English (UK)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ

DÖVLƏT MÜLKİ AVİASİYA AGENTLİYİ

18 İyul

İnformasiya bülleteni

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasının 01 iyul 2016-cı il tarixli 26 nömrəli Əmri ilə “Yerdə olan hava gəmilərinin təhlükəsizliyinin təmini üzrə Təlimat” və “Havada olan hava gəmilərinin təhlükəsizliyinin təmini üzrə Təlimat” sənədləri 15 iyul 2016-cı il tarixdən qüvvəyə minmişdir. 

Partner Websites