• Azerbaijanaz-AZ
  • Russian
  • English (UK)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ

DÖVLƏT MÜLKİ AVİASİYA AGENTLİYİ

EASA

EASA: Təşkilat mülki aviasiya sahəsində təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı ən yüksək ümumi standartların Avropada və dünyada geniş yayılmasını həyata keçirir. O, aviasiya sənayesində vahid Avropa bazarının formalaşmasını nəzərdə tutan yeni tənzimləmə sisteminin əsas elementidir. www.easa.eu.int