• Azerbaijanaz-AZ
  • Russian
  • English (UK)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

NƏQLİYYAT, RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ

DÖVLƏT MÜLKİ AVİASİYA AGENTLİYİ

ICAO

Birləşmiş Millətlər təşkilatının ixtisaslaşmış orqanı olan Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (ICAO) beynəlxalq mülki aviasiyanın dünya üzrə təhlükəsiz və nizamlı inkişafını təmin etmək məqsədilə 1944-cü ildə yaradılmışdır. O, aviasiyanın təhlükəsizliyi, səmərəliliyi və müntəzəmliyi, habelə aviasiya sahəsində ətraf mühitin qorunması üçün zəruri olan standartları və qaydaları müəyyən edir. www.icao.int