Avropa komissiyası

Avropa Birliyi Avropa qitəsinin böyük hissəsini əhatə edən 27 ölkənin vahid iqtisadi və siyasi əməkdaşlığıdır. AB İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaradılmışdır. İlk addımlar iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəldilmişdir: məqsəd ondan ibarət idi ki, bir-biri ilə ticarət aparan ölkələr iqtisadi cəhətdən bir-birlərindən qarşılıqlı asılı olduqlarına görə ziddiyyətlərin böyük ehtimalla aradan qalxmasına şərait yaradılmış olur. www.europa.eu