IAC MAK

Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsi (IAC) 1991-ci ildə Mülki aviasiya və hava məkanından istifadəyə dair hökumәtlәrarası saziş əsasında yaradılmışdır. Hal hazırda bu sazişə Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya Federasiyası, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan və Ukrayna qoşulmuşdur. www.mak.ru