ICAO

Birləşmiş Millətlər təşkilatının ixtisaslaşmış orqanı olan Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (ICAO) beynəlxalq mülki aviasiyanın dünya üzrə təhlükəsiz və nizamlı inkişafını təmin etmək məqsədilə 1944-cü ildə yaradılmışdır. O, aviasiyanın təhlükəsizliyi, səmərəliliyi və müntəzəmliyi, habelə aviasiya sahəsində ətraf mühitin qorunması üçün zəruri olan standartları və qaydaları müəyyən edir. www.icao.int