“Silk Way” Şirkətlər Qrupu

“Silk Way” Şirkətlər Qrupu Azərbaycanda aviasiya sahəsi ilə əlaqədar ümumi prinsipləri və fəaliyyət istiqamətlərini strateji cəhətdən planlaşdırmaq və əlaqələndirmək məqsədilə 2006-cı ildə yaradılmışdır. Bu gün “Silk Way” Şirkətlər Qrupuna 3000-dən çox yüksək ixtisaslı mütəxəssisin işlədiyi 23 şirkət daxildir. www.swh.az